Bao tử cá xào măng trúc Pao Quán

Bao tử cá xào măng trúc

Bao tử cá xào măng trúc

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu:

Nhập mô tả nguyên liệu các món ăn

Đặt món