Sò xúc phồng tôm - Pao Quán
Hến xúc phồng tôm

Sò xúc phồng tôm

Sò xúc phồng tôm

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu:

Nhập mô tả nguyên liệu các món ăn

Đặt món