Đồ uống - Pao Quán

Đồ uống


Nước ngọt

Nước Lavie

Liên hệ

Nước chanh tươi

20K

Nước bò húc

18K

Nước cam ép

15K

Bia

Bia trúc bạch

Liên hệ

Bia Sài Gòn

22K

Bia Tiger bạc

23K

Bia Heineken

25K

Rượu

Rượu nếp quê

55K

Rượu táo mèo

65K

Rượu dừa Pao

60K

Rượu nếp cẩm

90K

Rượu đào

65K

Rượu nếp cái

90K

Rượu đinh lăng

60K

Rượu ba kích

60K

Rượu mận

65K

Trà đá

Âu trà đá

20K