Đồ uống


Bia

Bia Tiger xanh

21K

Bia Sài Gòn

22K

Bia Hà Nội

18K

Bia Tiger bạc

23K

Bia Heineken

25K

Nước ngọt

Nước Lavie

12K

Nước chanh tươi

20K

Nước bò húc

18K

Nước cam ép

15K

Rượu

Rượu nếp quê

55K

Rượu táo mèo

50K

Rượu dừa Pao

60K

Rượu nếp cẩm

90K

Rượu đào

50K

Rượu nếp cái

90K

Rượu đinh lăng

60K

Rượu ba kích

60K

Rượu mận

50K

Trà đá

Âu trà đá

20K