Mâm cỗ người Thái - Pao Quán

Mâm cỗ người Thái

Mâm cỗ người Thái

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu:

Mâm cỗ người Thái bao gồm các món:

👉 𝐏𝐚 𝐏𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐨̣̂𝐩
👉 𝐆𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐢 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐥𝐚́ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 (½ 𝐜𝐨𝐧)
👉 𝐍𝐨̣̂𝐦 đ𝐮 đ𝐮̉ 𝐛𝐨̀ 𝐤𝐡𝐨̂
👉 𝐄̂́𝐜𝐡 𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢
👉 𝐂𝐡𝐚́𝐨 đ𝐚̣̂𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡
👉 𝐗𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐦
Đặt món
ĐẶT BÀN NGAY